In België is het de gewoonte om een huisarts te hebben, een algemene arts, bij wie u kan gaan in geval van ziekte of indien u medicatie nodig heeft. Hij maakt het Globaal Medisch Dossier aan en kan u doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen. De erelonen kunnen variëren, afhankelijk van wel of niet-geconventioneerde artsen. De terugbetalingen staan vast per prestatie.

De Belgische Sociale Zekerheid wordt gesubsidieerd door de Belgische Staat en de RSZ-bijdragen (bijdragen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), die worden afgehouden van uw loon als loontrekkende of betaald worden via sociale bijdragen als zelfstandige.

Het ziekenfonds is de tussenpersoon tussen het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) en haar leden en zorgt voor:

 • de terugbetalingen van medische zorg (ziekenhuis, arts, apotheek, ...)
 • de uitbetaling van vervangingsinkomens in het geval van langdurige ziekte, ongeval, bevalling

Wie raadplegen en tegen welke prijs?

De tarieven van de zorgverleners zijn afhankelijk van het statuut van de zorgverlener: geconventioneerd of niet-geconventioneerd.

Geconventioneerde zorgverleners volgen de officiële tarieven, bepaald door het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen.

Niet-geconventioneerde artsen kunnen supplementen aanrekenen bovenop de officiële tarieven. Deze supplementen worden niet terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering.

Aarzel niet om bij uw arts na te vragen welk statuut hij/zij heeft of zoek het op via de tool van het RIZIV.

Huisarts

U bent vrij uw eigen arts te kiezen. In sommige gevallen kunnen gemeentes en ambassades u meer informatie geven over de artsen in uw regio.

Naast de vrije consultaties werken veel artsen ook op afspraak. Hebt u buiten de consultatie-uren een arts nodig? Dan kunt u beroep doen op de arts van wacht in uw regio.

Denk eraan om uw GMD (Globaal Medisch Dossier) te laten openen, dat bevat alle medische consultatie en onderzoeken op een plaats. U geniet ook van een licht verhoogde terugbetaling bij de arts die uw dossier in beheer heeft. 

Gespecialiseerde artsen

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een specialist of een ziekenhuis. Een doorverwijzing van uw huisarts is echter geen verplichting om een gespecialiseerde arts te bezoeken. Hebt u geen doorverwijzing van uw huisarts, dan ligt de kostprijs van de consultatie wel hoger. 

Tandarts/orthodontist

Preventieve en curatieve tandzorgen zijn gedeeltelijk terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering. U moet minstens één keer per jaar een bezoek brengen aan de tandarts om een terugbetaling te kunnen krijgen.

Voor orthodontische behandelingen onder de 15 jaar moet u een medische aanvraag aan de adviserend arts van het ziekenfonds voorleggen.

Voor een uitgebreide dekking van tandzorgkosten raden wij u de tandverzekering Dentalia Plus aan.

Hoe krijgt u uw terugbetalingen?

De terugbetaling van medische kosten is gebaseerd op de nomenclatuurcodes van de behandeling (RIZIV).

U betaalt de kosten van de raadpleging aan de arts en vraagt vervolgens een terugbetaling aan. Daarop kleeft u een kleefbriefje en u bezorgt ons het getuigschrift:

 • via de post naar:   
  • Helan, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk
  • of Partenamut, Louis Mettewielaan 74/76, 1080 Brussel
 • Of deponeer uw getuigschrift in een Helan- of Partenamut-brievenbus.

Opmerking: om recht te hebben op een terugbetaling moet u ons uw getuigschriften bezorgen binnen 2 jaar na de consultatie. Bezorgt u ze ons nadien, dan kunnen wij u geen terugbetaling meer geven. 

Bekijk het overzicht van uw terugbetalingen, wanneer u dat wil, via MijnPartena, uw online ziekenfonds.

Medische zorgen die uw ziekenfonds terugbetaalt

 • algemene medische zorgen (consultatie en behandelingen van artsen en specialisten)
 • physiotherapie
 • verpleging en thuisverpleging
 • tandzorgen
 • bevalling
 • medicatie
 • medische zorgen in het ziekenhuis
 • rusthuizen voor ouderen

Waarvoor dient het kleefbriefje?

Het kleefbriefje zorgt ervoor dat we uw documenten aan uw dossier kunnen koppelen.

Om een goede opvolging te verzekeren, is het daarom noodzakelijk om op ieder document een kleefbriefje te voorzien.

Hebt u geen kleefbriefjes meer? Bestel er eenvoudig via MijnPartena of per telefoon.

Delen op sociale media