Expat in België? Geniet van de Belgische sociale zekerheid!

U weet niet welke stappen u moet ondernemen om bescherming te genieten bij gezondheidsproblemen? Expats Health Insurance zorgt voor alles.


Bent u als expat al geruime tijd aanwezig in België of bent u hier nog maar net toegekomen als student, werknemer, arbeider of zelfstandige? En vraagt u zich af hoe het Belgische gezondheidssysteem werkt en welke stappen u moet ondernemen om zich aan te sluiten bij een Belgisch ziekenfonds? Expats Health insurance (voorheen Partena Business & Expats) is het Belgische ziekenfonds voor expats en ook grenswerkers die reizen tussen twee landen (bijvoorbeeld België en Frankrijk).

Wat is de Belgische sociale zekerheid?

In België worden medische kosten gedekt door de sociale zekerheid. Wanneer u ziek uitvalt, een dokter of tandarts raadpleegt, opgenomen wordt in het ziekenhuis of medicijnen koopt bij de apotheek wordt een deel van de kosten betaald door de overheid. En wanneer u moet stoppen met werken door ziekte, een ongeval of zwangerschap, zal u een vervangingsinkomen ontvangen. De bedragen van deze terugbetalingen of uitkeringen zijn vastgelegd door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering).

Wat is een Belgisch ziekenfonds?

Iedereen die in België woont en/of werkt kan genieten van de Belgische sociale zekerheid op voorwaarde dat hij is aangesloten bij een ziekenfonds. Het ziekenfonds, ook wel mutualiteit of ziekenkas genoemd, is een private instelling die in opdracht van de overheid instaat voor het uitbetalen van vergoedingen bij medische kosten en van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Waarom moet u zich aansluiten bij een ziekenfonds?

In tegenstelling tot andere landen wordt u niet automatisch aangesloten bij een ziekenfonds. Het is aan u om de nodige stappen te ondernemen. Pas als u aangesloten bent, ontvangt u een terugbetaling van uw medische kosten of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Expats Health Insurance zorgt voor alles!

Als expat of grenswerker moet u kunnen rekenen op een expert in Belgische sociale zekerheid die u kan gidsen door de soms complexe procedures. Expats Health Insurance, dat is een team van meertalige adviseurs dat u begeleidt doorheen het volledige proces om te genieten van de beste bescherming bij gezondheidsproblemen, een ongeval, hospitalisatie of zwangerschap.

Hoe kan u contact met ons opnemen?

Twee mogelijkheden: ofwel vult u het formulier hiernaast in waarna we u zo snel mogelijk contacteren ofwel maakt u een afspraak voor een videocall met een van onze adviseurs.

Ik maak een afspraak voor een videocall.

Partena Business & Expats is nu:
Business & Expats Health insurance

Vraag gerust extra informatie