In België hebt u recht op een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van medicatie, indien deze op doktersvoorschrift is en ze op de lijst van terugbetaalde medicatie staat.

Betaal enkel uw remgeld

Ga naar de apotheek en geef uw voorschrift af. Dankzij de derdebetalersregel betaalt u enkel uw persoonlijk aandeel of remgeld. Het resterende bedrag wordt ten laste genomen door uw ziekenfonds indien u beschikt over een van deze kaarten:

  • Belgische identiteitskaart met chip
  • Belgische identiteitskaart zonder chip (geef in dit geval ook een kleefbriefje af)
  • Een diplomatiek of ander identificatiebewijs (geef in dit geval ook een kleefbriefje af)

Hoe krijgt u een terugbetaling van een medicijn?

Hebt u geen van bovenstaande kaarten? Dan moet u het volledige bedrag betalen en nadien een terugbetaling aanvragen. Vraag in dat geval zeker een ‘bijlage 30’ of een BVAC-attest aan de apotheker. Om de terugbetaling aan te vragen, bezorg ons de documenten via post naar: 

  • Helan, Sluisweg 2 bus 1, 9000 Gent
  • of Partenamut, Louis Mettewielaan 74/76, 1080 Brussel 

Apotheek van wacht

Hebt u een apotheek nodig buiten de openingsuren? Iedere regio heeft een apotheek van wacht. Neem zeker uw voorschrift mee, zo betaalt u geen supplement.

Voor een betere bescherming tegen medische kosten buiten de ziekenhuisopname raden we u de aanvullende verzekering Medicalia aan.

Delen op sociale media