Partena Business & Expats is nu:
Business & Expats Health insurance

Wat is het ziekenfonds?

Het ziekenfonds is de referentie-instelling voor alles wat te maken heeft met de vergoeding van jouw gezondheidszorg in België. Concreet: als je een arts moet raadplegen, geneesmiddelen moet kopen, in het ziekenhuis wordt opgenomen na een ongeval, een operatie moet ondergaan enz., kan het ziekenfonds deze kosten terugbetalen. Ingeschreven zijn bij het ziekenfonds is dus verplicht om gedekt te zijn.

Hoe kun je je inschrijven?

De inschrijving bij het ziekenfonds gebeurt niet automatisch, je moet dit zelf aanvragen. Hiervoor hoef je enkel het formulier op deze pagina in te vullen. Je ontvangt dan een e-mail met alle nodige informatie en de lijst met documenten die je ons moet bezorgen om volledig in orde te zijn.

Delen op sociale media

Buitenlandse student in België?

Wat je moet doen om gedekt te zijn door de Belgische sociale zekerheid.