Partena Business & Expats is nu:
Business & Expats Health insurance

Wat moet ik doen als grensarbeider die in België aan de slag gaat?

U kunt in beide landen aanspraak maken op de terugbetaling van medische kosten, maar daarvoor moet u specifieke stappen ondernemen.

Basisregel:

Het land waar u werkt is uw referentieland inzake sociale zekerheid, want meestal (opgelet: niet altijd!) worden de bijdragen daar rechtstreeks op uw loon ingehouden.

U moet zich dus verplicht aansluiten bij een Belgisch ziekenfonds.

Waarvoor staat een ziekenfonds in België?

In België is het ziekenfonds de referentie-instelling voor alles wat betreft het onderdeel gezondheidszorg van de sociale zekerheid (terugbetaling medische kosten, uitbetaling uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid enz.). Voor de aansluiting bij een ziekenfonds staat u zelf in, want dat gebeurt niet via uw werkgever zoals in sommige landen het geval is.

Begint u aan een nieuwe job in België? Dit zijn de formaliteiten die u moet vervullen om aanspraak te maken op sociale zekerheid in België.

  1. Sluit u aan bij een Belgisch ziekenfonds. U kunt daartoe het formulier op deze pagina invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
  2. Zodra u bent aangesloten, ontvangt u van het ziekenfonds het S1-formulier (Europees verdragsdocument) dat uw statuut als grensarbeider bevestigt.
  3. Bezorg dit S1-formulier aan de socialezekerheidsinstelling van uw woonland om ook in dat land aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling van uw medische kosten.

Uitzondering:

Wie in Luxemburg woont, ontvangt het BL1-formulier in plaats van S1.


Zit u in de omgekeerde situatie? Lees hier welke formaliteiten u moet vervullen als u in België woont en in het buitenland werkt.

Delen op sociale media

Belgen die in het buitenland werken: wat met het ziekenfonds?

Welke stappen moet ik ondernemen bij het ziekenfonds als ik in België woon en in het buitenland werk?