Partena Business & Expats is nu:
Business & Expats Health insurance

Wat zijn de formaliteiten op het vlak van sociale zekerheid voor grensarbeiders?

U kunt in beide landen aanspraak maken op de terugbetaling van medische kosten, maar daarvoor moet u specifieke administratieve stappen ondernemen.

Basisregel:

Het land waar u werkt is uw referentieland inzake sociale zekerheid, want meestal (opgelet: niet altijd!) worden de bijdragen daar rechtstreeks op uw loon ingehouden.

Woont u in België en begint u te werken in het buitenland? België is niet langer bevoegd op het vlak van sociale zekerheid. U zult in dat geval enkele formaliteiten moeten vervullen en contact opnemen met de betrokken instanties.

Wat staat u te doen?

  1. Schrijf u in bij de socialezekerheidsinstelling van het werkland (in sommige landen gebeurt dit automatisch via de werkgever).
  2. Zodra uw inschrijving is bevestigd, ontvangt u van die instantie een specifiek document voor grensarbeiders. Dit is het S1-formulier (Europees verdragsdocument).
  3. Met het S1-formulier kunt u zich opnieuw inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds onder uw nieuw statuut van grensarbeider.

Uitzondering:

Wie in Luxemburg werkt, ontvangt het BL1-formulier in plaats van S1.


Zit u in de omgekeerde situatie? Lees hier welke formaliteiten u moet vervullen als u in België werkt en in het buitenland woont.

Delen op sociale media

Werken in België: grensarbeiders en hun ziekenfonds

Wat moet ik doen als ik in België kom werken, maar in het buitenland woon?