Bent u momenteel arbeidsongeschikt (bv. door ziekte of een ongeval)? Of bent u recent ouder geworden? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een vervangingsinkomen van uw ziekenfonds.

Arbeidsongeschiktheid

Indien u arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op een vervangingsinkomen als u de bijdragen voor sociale zekerheid in België de voorbije 12 maanden heeft betaald (6 maanden voor een zwangerschap). Hebt u bijgedragen aan een Europees systeem en hebt u een geldig E104-document, dan kan de wachttijd verkort worden.

Hebt u net uw diploma behaald of was u tewerkgesteld in een ander Europees land? Dan kan de wachttijd in bepaalde gevallen geschrapt worden en kunt u onmiddellijk beroep doen op een vervangingsinkomen in geval van ziekte, ongeval of zwangerschap.

Moederschaps- of vaderschapsverlof

Moederschapsverlof: in België hebt u recht op 15 weken voor bedienden en 12 weken voor zelfstandigen. De duur kan nog uitgebreid worden in bepaalde gevallen (meerlingenzwangerschap of bij hospitalisatie van de pasgeborene).

Het vaderschapsverlof kan maximum 15 dagen duren in België en kan enkel door bedienden opgenomen worden.

Stuur ons het geboorteattest, afgeleverd door het stadhuis, zo snel mogelijk op om te kunnen genieten van het vervangingsinkomen bij moederschaps- of vaderschapsverlof.

Betaalt u bijdragen aan een ander sociaal zekerheidssysteem? Neem dan contact op met de betrokken dienst.

Wenst u meer info ? Neem contact op met ons via ons contactformulier.

Delen op sociale media